Fülek

 • Karácsony és Szilveszter
 • 2015. január 14., szerda

  Hihetetlen hírek más poszt helyett

  Sziasztok csajok!

  Nos... eredetileg 2 más poszt van készülőben, egy a most folyó Max Factor játékról, melyről a FB oldalukon tájékozódhattok; a másik egy szemléletváltós :) Be positive and have no sugar :D

  Ehelyett....


  Megjött a szakdogám értékelése az opponenstől és a konzulenstől is. Féltem. Nagyon. Meglesitek milyen lett? Akkor olvassatok tovább!

  Konzulens:

  "A dolgozat témakijelölése innovatív, a téma kereteinek körülhatárolása és feldolgozása koncepciózus. Külön dicséret illeti a jelöltet a témával járó pedagógiai és szakdolgozatírói kockázatok vállalásáért, hiszen messze nem szokványos és „bejáródott” szakdolgozati téma kidolgozására vállalkozott. (...) 
  A drámapedagógiának az iskolai munkában való alkalmazási lehetőségeiről szólva a dolgozat szerzője láthatólag saját tanítási és nevelési elveit is fejtegeti, komoly szakmai ismeretekről és pedagógusi elkötelezettségéről is tanúságot téve. (...)
  A dolgozat mind szerkezeti, mind tipográfiai szempontból korrekt munka, stílusa, helyesírása a magyar nyelvi normák szerinti.
  A fentiekből következően a dolgozat messzemenően eleget tesz a tanári mesterképzésben elvárható szakdolgozattal kapcsolatos követelményeknek."


  Átlag:
  5,00

  Érdemjegy:
  jeles (5)

  Opponens:

  " (...) témaválasztása nagy bátorságra vall. (...)
   Választása kiváló, hiszen egy, a gyerekek számára is idegen témát élményközpontú feldolgozását teszi lehetővé. Mindezt a gyakorlati tapasztalatokból merítve teszi, amely külön emeli a dolgozat értékét.(...)
  A dolgozat mind formai, mind nyelvi szempontból kifogástalan, átgondolt munka. Az elkészített szöveg és a mögötte álló munka egyértelműen mutatja, hogy a jelölt nem csak szaktárgyai (magyar, drámapedagógia), hanem a pedagógiai és pszichológiai ismereteket is magas szinten elsajátította, és ami ennél is fontosabb: képes ezeket beépíteni a praxisba.
  Gratulálok a szerzőnek! "

  Átlag:
  5,00

  Érdemjegy:
  jeles (5)


  Bocsi, hogy ezzel jövök ma, de... el sem tudom mondani, mekkora az örömöm!

  Csak pozitívan! :)

  Olcsi

  4 megjegyzés: